Mala du Coeur

100 Aventurine

8 Rudraksha

MALA - Anahata - Chakra du Coeur